DUYURU

DUYURU

 

Dava Konusu     : Şirketimizin 08/02/2021 tarihli genel kurul toplantısında alınan kararların iptali istemi

Davacı(lar)         : Esat EMANET, Sebahattin EMANET

Davalı                 : Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş

Dosya No           : 2021/162 Esas

Mahkeme          : T:C İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi

 

Davacılar, Esat EMANET ve Sebahattin EMANET ile davalı şirketimiz arasında İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmekte olan Ticari Şirket ( Gene Kurul Kararlarının İptali İstemi) davası nedeniyle;

 

16.03.2021 tarih ve 2021/162 E sayılı kararı uyarınca “6102 sayılı TTK’nun 448. Maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihli genel kurul toplantısında alınan kararların iptali istemi ile dava açıldığının ve 27.05.2021 tarihli duruşma gününün davalı şirket yönetim kurulunca, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlatılmasına, ayrıca davaya ilişkin bilgilerin şirketin internet sitesinde yayınlanarak bu işlemlere ilişkin belgelerin dosyaya sunulması” kararı uyarınca işbu duyuru yapılmıştır.

 

Ek-1: Mahkeme Kararı

Ek-2: Tebliğ Zarfı