ÇEVRE VE İSG YÖNETİMİ

ÇEVRE VE İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ

Kuruluşumuzda çevre ve İSG yönetim sistemimizin kapsamı aşağıda belirtilmiştir.  

a)       ANLAŞ A.Ş amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve Çevre ve İSG yönetim sisteminin amaçlanan çıktılara   ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususlarını belirlemiştir.

b)       İlgili tarafların  (paydaşların) ihtiyaç ve beklentilerini, yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmekte ve yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

c)       Anlaş üretim faaliyetlerini, aşağıdaki adreste ve TS EN ISO 14001:2015, OHSAS TS 18001 standartlarına göre gerçekleştirmektedir.

Anlaş  Fabrika Tesisleri    Şimşir mah. Düzce caddesi no. 10  81900   KAYNAŞLI/DÜZCE

Tel:  (380) 544 20 35 – 36  Fax : (380) 544 26 69

d)       Kuruluşumuzda  Lastik Tasarımı, Üretimi ve Satış faaliyeti yapılmaktadır.

e)       Kuruluşumuzun Çevre ve İSG  açısından  kontrolü için gerekli yetki ve yeteneği Mevzuatın uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta, tehlikeli atıkların bertarafını lisanslı firmalar aracılığı ile yapmakta, İSG ve Çevre ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, kimyasal, toz, su analizleri vb.) akredite kuruluşlar aracılığı ile yapmakta ve değerlerin aşılması durumunda gerekli önlemleri almaktadır.

İSG ve Çevre açısından kuruluşumuzun ilgili  uygunluk yükümlülükleri belirlenmiş ve uygunluğunu takip edilmektedir.