KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Lastik sektöründe ürünlerini tüm Türkiye ve Yurt dışı pazarlara güvenle sunan ve sektörün lider kuruluşları arasında yer alan bir firma olmak amacıyla;

•  Teknolojik temelimizi güçlendirerek sunduğumuz ürünlerin kalitesini sürekli iyileştirmek,
•  Müşterilerimizin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için gereken sürüş güvenliği, üstün performans, zengin çeşitlilik, konfor ve zevki için yüksek kalitede üretilmiş, özel yapım lastikleri sunmak,
•  “Başarılı insan çözümün bir parçasıdır” sloganımızla çalışanlarımızın kalite hedeflerine ulaşmadaki önemin farkında olmasını sağlamak ve her kademeden personelin verimlilik, kaliteyi geliştirme, sürdürülebilirlik becerilerinin artırılmasını sağlamak,
•  Ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretmek,
•  Şirketimizin varlığını devam ettirmek için gerekli olan karlılığı sağlamak,
•  Gelişen ve değişen şartlara paralel olarak kalite yönetim sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak,
•  Topluma , çevreye ve diğer paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak Çevre ve İSG mevzuatlarına duyarlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmek,

Anlas Üst Yönetimi olarak; Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.


ANLAS ANADOLU LASTİK SAN.ve TİC. A.Ş.
ÇEVRE ve İSG POLİTİKASI

ANLAS Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Düzce’ de bulunan lastik üretim faaliyetlerimizin her süreç ve aşamasını sürekli iyileştirerek doğal zenginliklerimizi ve çalışanlarımızı korumayı temel anlayış edindik.

Firmamızın Çevre ve İSG Politikasının temel esasları aşağıda sıralanmıştır.

•  TS EN ISO 14001 Çevre ve OHSAS / TS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerini kurmak, etkin bir şekilde uygulamak, sürekliliğini ve sürekli iyileşmeyi sağlamak,
•  Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili tüm yasal ve idari düzenlemelere uymak,
•  Faaliyetlerimizde kirliliğin önlenmesini, atıkların kaynağında azaltılması, geri dönüşümünü ve uygun bertarafını sağlamak, enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak,
•  Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde Çevre ve İSG kriterlerine uymak ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almak,
•  Çevresel Etkileri ve İSG Risklerini en aza indirecek önlemleri almak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak,
•  Kazalara ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,
•  Tüm çalışanlarımızı Çevre ve İSG konusunda vereceğimiz eğitimlerle bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve motivasyonu sağlamak,
•  Çevre ve İSG Yönetim Sistemi uygulamalarını çalışanları ile paylaşmak ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almak,

Toplum ve çevre ile bütünleşen bir anlayışa sahip olan ANLAS Çevre ve İSG Politikasını tüm çalışanlarına duyuracak ve toplumun ulaşımına açık tutacaktır.

 

Yayın Tarihi: 01.07.2016

Rev.1