Vizyon & Misyon ve Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Misyonumuz

Anlaş, müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmeyi; gereken sürüş güvenliği, üstün performans, zengin çeşitlilik ve konforu için tasarlanmış yüksek kalitede lastikleri üretmeyi, yurtiçi ve yurt dışı pazarlara kar ederek sunmayı, ettiği karı paydaşları ile hakça paylaşmayı amaçlar.

Topluma, çevreye, çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara karşı sorumluluklarını yerine getirir.

Vizyonumuz

Yurt içi ve Dünya pazarında bilinen, öncelikli tercih edilen, sektörde öncü ve inovatif bir marka olmak.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda lastik sektöründe, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarlara güvenle sunan ve sektörün lider kuruluşları arasında yer alan bir firma olmak amacı ile;

  • Ürünlerimiz ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyarak ve teknolojik temelimizi geliştirmeye devam ederek müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında karşılamayı,
  • Şirketimizin varlığını devam ettirmek için gerekli olan enerji verimliliği dahil, karlılığı sağlamayı,
  • Entegre yönetim sistemimiz bünyesinde amaç ve hedefler oluşturarak düzenli olarak gözden geçirmeyi,
  • Marka bilinilirliğini güçlendirmek amacıyla tüketiciye yönelik faaliyetleri arttırmayı,
  • İlgili taraflara olan sorumluluğumuzun ve hesap verebilirliği sağlamanın bilincinde olarak entegre yönetim sistemimiz ile ilgili tüm yasal ve diğer pşartlara yükümlülüklerimizi karşılamayı,
  • Bilgi güvenliği ve kişisel veri güvenliği temel unsurları gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğe bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi,
  • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı önleyici ve düzeltici faaliyetleri planlayarak meslek hastalıklarına karşı önlemler almayı, güvenli çalışma ortam koşullarını sağlamayı, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini en aza indirmeyi,
  • Çevreyi korumak için tüm faaliyetlerimizde kirliliği önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, geri dönüşümünü sağlamayı, enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
  • Enerji performansımızı etkileyen verimli ürün ve hizmetler tedarik etmeyi,
  • Faaliyetlerimizde ilgili taraflara karşı şeffaf olmayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001 ve IATF 16949 yönetim sistemi standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımıza/çalışan temsilcilerimize danışarak ve katılımlarını sağlayarak toplam kalite yönetimi anlayışı ile uygulamayı ve enerji performansımız dahil sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Eray SAVCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Bize Mesaj Gönderin